Nail Salon

PAY RENEW ONE YEAR HOST & DOMAIN

* $100 for Upgrade Software or Renew 1 year host and domain

NOTE: Nếu Pay trễ website của quý vị sẽ bị xóa, quý vị sẽ tốn tiền thiết kế lại.

NOTE: Pay Pal rất an toàn cho thông tin của quý vị hãy tự tin dùng Pay Pal. Có 2 trường hợp sau khi nhấn chuột vào nút "Pay Now":
* Nếu quý vị có Pay Pal account thi dùng Pay Pal Account, login va trả tiền.
* Nếu không có Pay Pall account vẫn có thể trả tiền bằng Pay Pal, sau khi click vào nút Pay Now, quý vị tìm hàng chử "Don't have a Pay Pal account?" giống hình sau đây và click vào, sau đó dùng credit card.
no pay pal account


Nhấn Chuột Vào Nút Pay Now Dưới Đây Để Trả Tiền
Nếu viết check hãy đề pay to: AVBC
Địa chỉ gởi check:
Nguoi Viet Home
Attn: Luật Sư Jody Hall
3857 Erath Dr.
Carrollton, TX 75010