Nail Salon

PAY BASIC PACKAGE WEBSITE
* 499.99 for design and set up
* 100.00 for 1 year host and domain.
* Please click the Pay Pal button below to pay.

NOTE: Pay Pal rất an toàn cho thông tin của quý vị hãy tự tin dùng Pay Pal. Có 2 trường hợp sau khi nhấn chuột vào nút "Pay Now":
* Nếu quý vị có Pay Pal account thi dùng Pay Pal Account, login va trả tiền.
* Nếu không có Pay Pall account vẫn có thể trả tiền bằng Pay Pal, sau khi click vào nút Pay Now, quý vị tìm hàng chử "Don't have a Pay Pal account?" giống hình sau đây và click vào, sau đó dùng credit card.
no pay pal account

Nhấn Chuột Vào Nút Pay Now Dưới Đây Để Trả TiềnNếu viết check hãy đề pay to: AVBC
Địa chỉ gởi check:
Nguoi Viet Home
Attn: Luật Sư Jody Hall
3857 Erath Dr.
Carrollton, TX 75010