nguoiviethome

Người Việt Home - Người Việt Phục Vụ Người Việt

10 December 2011

Thư Ngỏ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đem lại rất nhiều lợi ích cho thế giới nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng (như lưu trữ tài sản văn học, lịch sữ, văn hóa cho thế hệ mai sau, đặc biệt thông tin nhanh cộng đồng...). Nhiều quốc gia trên thế giới đã tận dụng nó để đem lại nền dân chủ cho dân tộc của họ...

Chúng tôi những kỹ sư công nghệ thông tin, không nhiều tài năng trên lãnh vực thông tin, văn hoá, hay nghệ thuật, chỉ mong góp một sức mọn của mình bằng cách thành lập trang website Nguoi Viet Home. Trang website Người Việt Home có rất nhiều diễn đàn cho cộng đồng Việt Nam vào đăng tin (như đăng tin lịch sữ, văn hóa, tin tức, thơ, nghệ thuật...). Tất cả những công cụ đăng nhập mật mã sử dụng cũng như công cụ đăng tin đều do nhóm kỹ sư Người Việt Home lập trình và hoàn toàn miễn phí đến cộng đồng.

Khi thành lập trang website Nguoi Viet Home , chúng tôi đã xác định sự quyết tâm phục vụ cộng đồng trên một hành trình rất rất dài. Ngoài công việc lập trình sao cho dễ sử dụng và nhiều chức năng sữ dụng (như đăng tin, đăng hình ảnh,...) , chúng tôi còn phải bảo vệ vĩnh viễn tài sản thông tin của cộng đồng cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên công việc của chúng tôi sẽ không thành công nếu không có sự tham gia của công đồng khắp nơi vào đăng tin.

Ban điều hành Người Việt Home trân trọng loan tin trang website chính thức thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2011. Xin kính mời cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới vào sử dụng và góp ý.

Website Người Việt Home xin cảm ơn sự góp sức của các kỹ sư, các cộng sự, đặc biệt cám ơn sự góp ý và ủng hộ của cộng đồng Việt Nam Khắp nơi.

Thân Ái

Đại Diện Pháp Lý & Founder: Luật Sư Jody Hall
Nhóm Kỹ Sư: Sơn Lê, Lộc Huỳnh, Trang Đoàn
Thông Tin: Sơn Võ
Diễn Dàn Thơ: Dạ Lan