Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Vong deo tay phong thuy cho chi e
San Jose   CA   95112  

Vong deo tay cho quy chi e. Nhieu mau ma, dep, bat mat.
 
Dac biet, mot so kieu duoc design theo tinh chat phong thuy, rat phu hop cho nhung ban co tin nguong. Gia 8 usd/cai (Van chuyen: 10 usd/cai trong khu vuc San Jose.
 
Ky 4087504815 (6692209887), Dung 4089301498.Vui long nhan tin de duoc xem day du cac mauTin mới hơn

rao vat nail salon