Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


thong bao tuyen dung
san jose   CA   95128  

can tuyen nhieu nhan vien lam viec full time  cho  tai chanh hang dang dau cua MY, nhan vien duoc huong luong hu hinh va day du benefits. co hoi thu nhap tu $60,000 -$250,000/ year. va co nhie co hoi thang tien trong vi tri quan ly. lien lac 408-666-9775
rao vat nail salon