Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Trung Tâm Cai Thuốc Lá
San Diego   CA   92124  

Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu

 

Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu (www.asiansmokersquitline.org), do trường đại học California, San Diego điều hành, đang cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại miễn phí cho người Trung Hoa, Ðại Hàn, và Việt Nam muốn cai thuốc lá, kể cả băng dán nicotine miễn phí dùng cho 2 tuần lễ.

(Hình: www.asiansmokersquitline.org)

 

Băng dán nicotine là một dược phẩm giúp cai thuốc lá hữu hiệu được Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Dược Phẩm và Thực Phẩm (FDA: Food and Drug Administration) chấp thuận.

Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu là trung tâm đầu tiên đặc biệt giúp cho người Á Châu trên toàn quốc cai thuốc lá. Trung Tâm Cai Thuốc Lá California đã cung cấp những dịch vụ giúp cai thuốc lá từ năm 1992 và là trung tâm cai thuốc lá cho toàn tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Hiện nay, cả 50 tiểu bang cung cấp dịch vụ cai thuốc lá tương tự bằng Anh ngữ nhưng ít có tiểu bang nào có khả năng cung cấp những dịch vụ giúp đỡ cai thuốc bằng tiếng Á Châu.

Sự hữu hiệu của những dịch vụ do Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu cung cấp đã được xác nhận qua một cuộc nghiên cứu với hơn 2,200 người Á Châu tham dự. Những người tham dự đã được chọn một cách ngẫu nhiên để nhận tài liệu tự cai hoặc nhận tài liệu cùng với tư vấn qua điện thoại.

Tiến Sĩ Shu-Hong Zhu, giám đốc nghiên cứu, cho biết rằng “nhìn toàn bộ, tư vấn qua điện thoại làm gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc được thành công. Các nhóm tham dự người Trung Hoa, Ðại Hàn, và Việt Nam đều có tỷ lệ thành công cao nhờ được tư vấn qua điện thoại.”

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (Centers for Disease Control and Prevention) chỉ tài trợ một lần cho những dịch vụ giúp người Á Châu trên toàn quốc cai thuốc.

Bác Sĩ Tim McAfee, giám đốc đặc trách về thuốc lá và sức khỏe của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật nói:

“Chúng tôi biết rằng tư vấn qua điện thoại là một phương pháp giúp cai thuốc lá hữu hiệu. Cung cấp những dịch vụ giúp cai thuốc lá bằng tiếng Á Châu sẽ giúp làm thay đổi nếp sống thường lệ và giảm thiểu tử vong vì thuốc lá trong các cộng đồng Á Châu.”

Ông Rod Lew, giám đốc điều hành Liên Hội Á Châu Thái Bình Dương về Ủy Quyền, Hỗ Trợ, và Lãnh Ðạo (Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership) phát biểu:

“Chúng tôi hoan nghênh Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật cùng Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu trong việc cung cấp những dịch vụ giúp cai thuốc lá bằng ngôn ngữ của người Á Châu. Nhiều cư dân Á Châu muốn cai thuốc lá nhưng họ không hiểu được những nguồn giúp đỡ bằng Anh ngư.ờ”

Ông nói thêm:

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng cung cấp băng dán nicotine miễn phí sẽ thúc đẩy thêm nhiều người muốn thử cai thuốc lá.”

Trung Tâm Cai Thuốc Lá Cho Người Á Châu phối hợp với những tổ chức giúp đỡ người Á Châu trên toàn quốc để phát động một đời sống không lệ thuộc vào thuốc lá. Trung tâm cũng khuyến khích những tổ chức y tế giới thiệu những bệnh nhân nói tiếng Á Châu đến với dịch vụ cai thuốc lá miễn phí và hữu hiệu này.

Muốn biết thêm chi tiết hay muốn ghi tên tham dự vào chương trình này, xin vào trang mạng www.asiansmokersquitline.org hay gọi điện thoại từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ miền Tây Hoa Kỳ:

1-800-838- 8917 Tiếng Quảng Ðông và Quan Thoại

1-800-556-5564 Tiếng Ðại Hàn

1-800-778-8440 Tiếng Việt NamTin cũ hơn


rao vat tren nguoi viet home Cho thuê phòng   Posted on: 2/21/2016 1:36:09 PMrao vat tren nguoi viet home Tim nu ket hon gia   Posted on: 11/30/2015 9:32:35 AMrao vat tren nguoi viet home Room cho Share   Posted on: 11/12/2015 3:01:04 PMrao vat tren nguoi viet home tìm người nữ bảo lãnh đi nước ngoài   Posted on: 11/12/2015 8:44:29 AMrao vat tren nguoi viet home PHÒNG CHO SHARE, GIÁ SINH VIÊN !!!!!!!!!!!!   Posted on: 4/17/2015 11:37:13 AMrao vat tren nguoi viet home tim ban trai o my   Posted on: 3/29/2015 9:18:38 PMrao vat tren nguoi viet home Tìm 1 nửa còn lại   Posted on: 3/24/2015 1:41:28 AMrao vat tren nguoi viet home Tìm 1 nửa còn lại   Posted on: 3/24/2015 1:27:15 AMrao vat tren nguoi viet home Nhan giu tre   Posted on: 3/16/2015 12:17:49 PMrao vat tren nguoi viet home Đoàn Nguyễn San Jose Musicall   Posted on: 3/16/2015 11:47:33 AMrao vat tren nguoi viet home Tim ban trai Khoang 35t tro lai   Posted on: 1/23/2015 12:19:41 PMrao vat tren nguoi viet home Cần Share phòng!!!   Posted on: 11/21/2014 12:24:57 PMrao vat tren nguoi viet home Nhóm Văn Nghệ Thiện Nguyện   Posted on: 11/11/2014 9:03:18 AMrao vat tren nguoi viet home TIM NGUOI SHARE PHONG   Posted on: 10/8/2014 11:49:43 AMrao vat tren nguoi viet home Karaoke&spa can tuyen nhan vien nu tre dep co ngoai hinh   Posted on: 7/15/2014 10:51:11 AMrao vat tren nguoi viet home Tìm bạn gái   Posted on: 6/15/2014 9:59:14 PMrao vat tren nguoi viet home Làm quen bạn gái ở Mỹ   Posted on: 6/11/2014 10:01:12 PMrao vat tren nguoi viet home tim ban gai   Posted on: 6/9/2014 1:48:26 AMrao vat tren nguoi viet home Tim viec lam them tai nha   Posted on: 5/31/2014 2:09:26 PMrao vat tren nguoi viet home Tim ban that lac   Posted on: 4/25/2014 2:52:36 AMrao vat tren nguoi viet home Thiếu Nhi Học Phật   Posted on: 3/14/2014 4:21:43 PMrao vat tren nguoi viet home Thiếu Nhi Học Phật   Posted on: 3/14/2014 4:15:45 PMrao vat tren nguoi viet home phong cho thue   Posted on: 3/10/2014 12:43:02 PMrao vat tren nguoi viet home Cần tìm việc làm Part Time   Posted on: 12/6/2013 7:15:17 PMrao vat tren nguoi viet home Thông Báo   Posted on: 11/2/2013 2:36:46 PMrao vat tren nguoi viet home Thông Báo   Posted on: 11/2/2013 2:29:52 PMrao vat tren nguoi viet home Thieu Nhi Hoc Phat (ages 5-16)   Posted on: 7/29/2013 3:12:37 PMrao vat tren nguoi viet home timviec/ share phong   Posted on: 7/25/2013 3:00:49 PMrao vat tren nguoi viet home Kiem phong cho share o San diego, National City.   Posted on: 7/25/2013 2:37:22 PMrao vat tren nguoi viet home share phong   Posted on: 5/24/2013 6:20:29 PM


rao vat nail salon