Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Can tuyen nhan vien chay ban
Freehold   NJ   07731  

Nha Hang o New Jersey can tuyen waiter/waitress chay ban co trach nhiem nhanh nhen co kinh nghiem  va biet tieng Anh.  Luong cao Co cho o cho nguoi o xa.  L/L 732-915-0077
rao vat nail salon