Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Khai Thuế, làm báo cáo kế toán, bảng lương
Charleston   SC   29407  

Bằng kế toán công chứng của tiểu bang WV ( CPA license in WV) Nhận khai thuế cá nhân, individual, partnership, corporate, S corp, non profit organization. 

Nhận làm kế toán, payroll (direct deposit), Quickbook training... Quickbook accountant copy ...

Nếu có lá thư nào từ IRS, vui lòng goi chi Ai 843-801-1723

Cám ơn. 

 
rao vat nail salon