Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Can ban phai Nu/Nam biet kinh doanh
Orlando   FL   32805  

Toi ten Trung,  Viet Kieu o My, co mot so von 2 ti dong ($100 ngan dollars USD) de dau tu o VN. Mong muon tim duoc mot nguoi ban phai Nu/Nam, hien dang lam kinh doanh, dang co co so kinh doanh/thuong mai va can them von de phat trien, hoac biet su dung so von 2 ti dong de kinh doanh.   Neu co y kien hay, xin dung ngan ngai dong gop, hay lien lac voi Trung de ban tinh them chi tiet. angel_nta@yahoo.com
rao vat nail salon