Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Đến Tuổi Về Hưu - Xin Tiền Hưu
Richardson   TX   75081  

Đến Tuổi Về Hưu - Xin Tiền Hưu

30 December 2011 by Phiêu Lưu

Về Hưu Theo thông tin từ Website SSA (Social Security Administration) tạm dịch là Bộ Xã Hội thì tiền hưu hàng tháng mỗi người khác nhau, những đặc điểm chung là ở tổi về hưu. Phiêu Lưu xin tạm trích đoạn dịch về những quy định về tuổi.


Có 2 dạng về hưu:

  • Về Hưu Non: người về hưu ở độ tuổi 62 là về hưu non, vì về hưu non nên thời gian lãnh tiền hưu kéo dài ra, điều này làm cho số tiền hàng tháng giãm đi.
  • Về Hưu Đúng Hay Trễ: tuổi về hưu chính thức từ trước đến nay vẫn là 65. Vào Năm 1983 một số luật quy định về tuổi về hưu đả thay đổi (theo website của SSA). Những ai sinh ra kể từ năm 1938 trở về sau tuổi về hưu chính thức là 67. Luật này không thay đổi tuổi về hưu non, tức là tuổi về hưu non vẫn là 62. Một lần nữa, vì tuổi về hưu chính thức thêm 2 tuổi thì những ai về hưu non và chịu ảnh hưỡng của luật mới, tiền hưu hàng tháng sẽ giãm đi nhiều.

Xin tiền hưu có khó không? Tiền hưu là một quyền lợi tất nhiên phải có cho một người làm việc là thường trú hay công dân tại Hoa Kỳ. Muốn xin tiền hưu hãy vào đây. Thời gian nộp đơn không quá 15 phút cho quý vị biết tiếng Anh. Sau khi nộp đơn qua mạn internet xong hãy vào đây kiểm tra tình trạng hồ sơ.

Kính chúc quý vị về hưu với tinh thần sản khoái và tài chánh đầy đủ.

Ghi Chú: những thông tin bên trên được dịch ra với tinh thần phục vụ cộng đồng, nếu có gì sai sót, xin quý vị gởi thư góp ý tại đây

 Tin mới hơn

rao vat nail salon