Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Tiền SSI - Tiền Già - Tiền Bệnh
Richardson   TX   75081  


SSI - Tiền Già - Tiền Bệnh.

30 December 2011 by Phiêu Lưu

SSA SSI là gi?
SSI viết tắt của chử Supplemental Security Income, dựa theo thông tin trên SSA website, SSI có thể tạm dịch theo từ ngữ cộng đồng là tiền già - tiền bệnh. Tại sao là tiền già? Vì đây là tiền mà SSA phát cho người thiếu thu nhập ở tuổi từ 65 trở lên. Tại sao là tiền bệnh? Vì đây là tiền mà SSA củng dùng để phát cho những người tàn tật không có khả năng làm việc và thiếu thu nhập.

Tiền SSI cung cấp cho những ai hội đủ điều kiện nhằm mục đích duy trì cuộc sống bình thường và cơ bản.

Muốn xin tiền SSI, quý vị nên tìm hiểu sơ sơ về điều kiện tại đây và nếu thấy mình hội đủ điều kiện thì click vào đây xin

Thông tin trích đoạn và dịch từ SSA WEBSITE
 Tin cũ hơnrao vat nail salon