Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Medicare & Medicaid la gi?
Richardson   TX   75081  

Phúc Lợi Xã Hội - Chăm Sóc Y Tế

29 December 2011 by Phiêu Lưu
 

Ngày càng có nhiều người Việt hưỡng những phúc lợi xã hội cũng như chăm sóc y tế tại Hoa Kỳ. Và rất nhiều người hay nói là tôi có Medicare hay tôi có Medicaid. Bản thân người viết bài này cũng nhầm lẫn giữa 2 từ ngử này. Như vậy Medicare là gì? và Medicaid là gi? Phiêu Lưu tôi xin mượn nội dung từ trang website của Medicare.Gov dịch lại phục vụ cộng đồng Việt Nam đó đây.

Medicare and Medicaid nhìn và đọc na ná giống nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau, sau đây là định nghĩa cho từng tên gọi.

 • MEDICARE:
  • Là chương trình của liên bang và do liên bang quản lý
  • Medicare giành cho các trường hợp sau:
   • Tuổi từ 65 trở lên
   • Suy thận hay bệnh thận kinh niên
   • Tàn tật và không có khả năng lao động
  • Xin Medicare tại văn phòng Social Security của địa phương (Social Security Office).
 • MEDICAID:
  • Là chương trình của tiểu bang và do tiểu bang quản lý
  • Medicaid giành cho các trường hợp thu nhập thấp như sau:
   • Phụ nữ mang thai
   • Trẻ em dưới 19 tuổi
   • Những ai từ 65 tuổi trở lên
   • Những ai bị mù
   • Những ai bị tàn tật
   • Những ai không người chăm sóc cần viện dưỡng lảo
  • Xin Medicaid tại cơ quan Medicaid của tiểu bang (State's Medicaid Agency)Dịch từ nội dung của website Medicare.Gov
 Tin cũ hơnrao vat nail salon