Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao

Website: http://www.nguoicui.org
Hội Bạn Người Cùi
Tustin   CA   92781  

Nguồn Gốc và Mục Đích
  • Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.
  • Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đẳng phái, không phân biệt tôn giáo được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.
    Mục đích: Tất Cả Cho Người Phong Cùi

 

Hoi Ban Nguoi Cui

Mục Đích Của Hội:

Tất Cả Cho Người Phong Cùi (Everything is for the Lepers)

Trợ giúp tài chánh chữa trị cho những người đang mắc bệnh.

Nuôi ăn và y tế cho những bệnh bị tàn phế nặng.

Cấp nhà và giúp vốn cho các gia đình đã khỏi bệnh được ra ngoài tái định cư để hội nhập vào xã hội.

Huấn nghệ, cấp học bổng và nuôi ăn các em bệnh nhân Phong.
Xây trường học, đào giếng, giúp vốn chăn nuôi và trồng cấy cho những bệnh nhân còn khả năng.
rao vat nail salon