Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Tiễn bịêt.
Fort Worth   TX   76115  

Tôi tiễn em về,bằng câu thơ.
Rồi đây quay quắc nhớ không ngờ.
Cô em gái nhỏ,ngàn yêu dấu.
Nay đã xa rồi,như thoáng mơ.
               *******
Em về phương ấy,nắng hay mưa.
Nơi đây buồn lắm,lúc giao mùa.
Tiếng hát từng chiều,như lắng đọng.
Tô dày thêm mãi,mối sầu thưa.
                *******
MOBILE! Phương ấy quá xa xôi.
Nơi đây nhớ cả dáng em ngồi.
Đâu chỉ mình ai,sầu tiễn biệt.
Mà coǹ se thắt,cả lòng tôi.
                 *******
Tôi đứng nhìn em,đang lăn xăn.
Mà nghe xa cách,đã đang gần.
Cũng không dám nói câu từ biệt.
Thật sự lòng tôi.rất ngại ngần.
                *******
Không thể đưa em ra sân bay.
Không bàn tay,nắm lấy bàn tay.
Mượn vần thơ tạm,câu từ biệt.
Tôi sợ hành trang,lệ đong đầy./.
               ********
                Dạ lan
Ghi nhớ ngày tiễn em gái.Minh hạnh về lại MOBILETin cũ hơn


rao vat tren nguoi viet home Suy tư.   Posted on: 11/7/2013 10:34:46 AMrao vat tren nguoi viet home Hồi tưởng.   Posted on: 11/7/2013 9:58:44 AMrao vat tren nguoi viet home Nhớ nhà!   Posted on: 11/6/2013 2:23:25 PMrao vat tren nguoi viet home Mất ngủ!   Posted on: 11/6/2013 1:46:33 PMrao vat tren nguoi viet home Kính dâng thầy.   Posted on: 11/6/2013 2:36:08 AMrao vat tren nguoi viet home Cám ơn!   Posted on: 8/12/2013 8:12:58 PMrao vat tren nguoi viet home Tỏ bày   Posted on: 3/19/2013 12:26:02 AMrao vat tren nguoi viet home Những Vần Thơ Tặng Vợ   Posted on: 3/8/2013 6:51:21 AMrao vat tren nguoi viet home Không đề.   Posted on: 2/1/2013 12:06:44 PMrao vat tren nguoi viet home Buồn!   Posted on: 2/1/2013 11:10:03 AMrao vat tren nguoi viet home Đau lắm người ơi!   Posted on: 1/16/2013 11:50:11 AMrao vat tren nguoi viet home Buồn theo sau   Posted on: 1/12/2013 12:11:36 PMrao vat tren nguoi viet home Mất nhau!   Posted on: 1/12/2013 11:54:05 AMrao vat tren nguoi viet home Nếu!   Posted on: 1/12/2013 11:17:50 AMrao vat tren nguoi viet home Dạ lan!   Posted on: 1/10/2013 2:36:16 PMrao vat tren nguoi viet home buồn!   Posted on: 1/10/2013 12:02:52 PMrao vat tren nguoi viet home Hoàng Hôn Tím   Posted on: 1/10/2013 11:57:45 AMrao vat tren nguoi viet home Tim đau!   Posted on: 1/10/2013 11:54:30 AMrao vat tren nguoi viet home Dở dang.   Posted on: 1/10/2013 11:37:52 AMrao vat tren nguoi viet home Dở dang   Posted on: 1/9/2013 12:12:22 PMrao vat tren nguoi viet home Mẹ ơi!   Posted on: 1/9/2013 12:06:36 PMrao vat tren nguoi viet home Một chút thôi.   Posted on: 1/9/2013 12:02:03 PMrao vat tren nguoi viet home Chiêm bao.   Posted on: 1/9/2013 11:58:24 AMrao vat tren nguoi viet home Buồn đêm xuân.   Posted on: 1/9/2013 11:51:08 AMrao vat tren nguoi viet home Tập lái xe!   Posted on: 1/8/2013 9:48:11 AMrao vat tren nguoi viet home ĐI CHÙA.   Posted on: 1/8/2013 9:28:52 AMrao vat tren nguoi viet home 30/8/Năm nay.   Posted on: 8/30/2012 10:29:50 AMrao vat tren nguoi viet home Tôi ghét   Posted on: 8/22/2012 2:12:34 PMrao vat tren nguoi viet home Dinh Menh   Posted on: 8/22/2012 2:07:14 PMrao vat tren nguoi viet home Chiem Bao   Posted on: 8/22/2012 2:06:10 PM


rao vat nail salon