Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Mất ngủ!
Fort Worth   TX   76115  

Lại một đêm không ngủ.
Vơ vẩn nghĩ bao điều.
Chợt nhớ ngày tháng cũ.
Và mảnh đời lêu bêu.
     Ba năm qua thoáng chốc.
     Như vó ngựa bay vèo.
    Những ai còn ,ai mất.?
     Kỷ niệm mờ,xanh rêu.
Có bước chân ai đó.
Như thiên thu vọng về.
Thì thào trong tiếng gió.
Một điệu buồn,lê thê.
     Bóng trăng vừa thấy đó.
     Trông ra đã lặn rồi.
     Đám mây buồn muôn thủa.
     Ngập ngừng chẳng muốn trôi.
Ước chi giờ có rượu.
Độc ẩm một mình ta.
Uống cho vơi dòng lệ.
Của một đời phôi pha./.
     ***********
          Dạ lanTin cũ hơn


rao vat tren nguoi viet home Kính dâng thầy.   Posted on: 11/6/2013 2:36:08 AMrao vat tren nguoi viet home Cám ơn!   Posted on: 8/12/2013 8:12:58 PMrao vat tren nguoi viet home Tỏ bày   Posted on: 3/19/2013 12:26:02 AMrao vat tren nguoi viet home Những Vần Thơ Tặng Vợ   Posted on: 3/8/2013 6:51:21 AMrao vat tren nguoi viet home Không đề.   Posted on: 2/1/2013 12:06:44 PMrao vat tren nguoi viet home Buồn!   Posted on: 2/1/2013 11:10:03 AMrao vat tren nguoi viet home Đau lắm người ơi!   Posted on: 1/16/2013 11:50:11 AMrao vat tren nguoi viet home Buồn theo sau   Posted on: 1/12/2013 12:11:36 PMrao vat tren nguoi viet home Mất nhau!   Posted on: 1/12/2013 11:54:05 AMrao vat tren nguoi viet home Nếu!   Posted on: 1/12/2013 11:17:50 AMrao vat tren nguoi viet home Dạ lan!   Posted on: 1/10/2013 2:36:16 PMrao vat tren nguoi viet home buồn!   Posted on: 1/10/2013 12:02:52 PMrao vat tren nguoi viet home Hoàng Hôn Tím   Posted on: 1/10/2013 11:57:45 AMrao vat tren nguoi viet home Tim đau!   Posted on: 1/10/2013 11:54:30 AMrao vat tren nguoi viet home Dở dang.   Posted on: 1/10/2013 11:37:52 AMrao vat tren nguoi viet home Dở dang   Posted on: 1/9/2013 12:12:22 PMrao vat tren nguoi viet home Mẹ ơi!   Posted on: 1/9/2013 12:06:36 PMrao vat tren nguoi viet home Một chút thôi.   Posted on: 1/9/2013 12:02:03 PMrao vat tren nguoi viet home Chiêm bao.   Posted on: 1/9/2013 11:58:24 AMrao vat tren nguoi viet home Buồn đêm xuân.   Posted on: 1/9/2013 11:51:08 AMrao vat tren nguoi viet home Tập lái xe!   Posted on: 1/8/2013 9:48:11 AMrao vat tren nguoi viet home ĐI CHÙA.   Posted on: 1/8/2013 9:28:52 AMrao vat tren nguoi viet home 30/8/Năm nay.   Posted on: 8/30/2012 10:29:50 AMrao vat tren nguoi viet home Tôi ghét   Posted on: 8/22/2012 2:12:34 PMrao vat tren nguoi viet home Dinh Menh   Posted on: 8/22/2012 2:07:14 PMrao vat tren nguoi viet home Chiem Bao   Posted on: 8/22/2012 2:06:10 PMrao vat tren nguoi viet home Làm sao!   Posted on: 8/22/2012 2:02:45 PMrao vat tren nguoi viet home Mother 's day!   Posted on: 8/22/2012 1:52:46 PMrao vat tren nguoi viet home Sầu đông.   Posted on: 8/18/2012 1:23:44 PMrao vat tren nguoi viet home Đông buồn.   Posted on: 8/18/2012 1:16:57 PM


rao vat nail salon