Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Năm Thứ 38 Tại Hải Ngoại
Richardson   TX   75082  

1.- Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Canada....
 
Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại Montreal
 
 
 
2.- Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Úc Châu...
 
Ngày Quốc Hận trước toà đại sứ VC tại Canberra (Thủ Đô Úc Châu)
 
 

3.- Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Đức Quốc...

Đức Quốc: Hình Ảnh Quốc Hận tại Frankfurt 27.4.2013
 
http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/04/uc-quoc-hinh-anh-mua-quoc-han-tai.html


 

4.- Tưởng Niệm Quốc Hn Tại Pháp Quốc....

Quốc Hận tại Trocadéro, Paris:

 
 
Quốc Hận Tại Paris
HÌNH ẢNH : TUẤN ANH
 


5.- Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Hoa Kỳ....


 ** Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận...

- YouTube Lễ Truy Điệu, do Cô Nam Anh / NVR HD Radio thực hiện...

http://www.youtube.com/watch?v=Ca_utT6qtQc

** Hình ảnh do CH Lê Tiến Dũng (K. 4/71 Thủ Đức) thực hiện... 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
T
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
BMH
Washington, D.C

 Tin cũ hơn


rao vat tren nguoi viet home 30 Tháng Tư, 38 năm nhìn lại   Posted on: 4/29/2013 8:30:28 PMrao vat tren nguoi viet home Tháng Tư Đau Thương - Quốc Hận by ThuHoa Nguyen   Posted on: 4/29/2013 8:17:50 PMrao vat tren nguoi viet home Quốc Hận 30-4 – FOR YOUNGER GENERATION   Posted on: 4/19/2013 6:38:07 AMrao vat tren nguoi viet home Những Cuộc Đổi Họ Lớn Trong Lịch Sử Việt Nam   Posted on: 9/29/2012 10:17:37 AMrao vat tren nguoi viet home Giải “Nobel Thiên văn học” về tay nữ giáo sư gốc Việt   Posted on: 7/23/2012 7:25:16 PMrao vat tren nguoi viet home Tết Mậu Thân năm 1968 - đổi trắng thay đen   Posted on: 5/30/2012 9:40:21 PMrao vat tren nguoi viet home Ngày Hiền Mẫu ( Mother's Day ) Tại Hoa Kỳ   Posted on: 5/17/2012 6:52:12 AMrao vat tren nguoi viet home Lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn   Posted on: 12/17/2011 10:04:42 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Sử Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn   Posted on: 12/17/2011 9:40:05 PMrao vat tren nguoi viet home Lý Thường Kiệt - Anh Hùng Dân Tộc   Posted on: 12/16/2011 11:27:01 PMrao vat tren nguoi viet home Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn   Posted on: 12/16/2011 6:04:23 PMrao vat tren nguoi viet home Cảng Cam Ranh   Posted on: 12/15/2011 10:52:09 PMrao vat tren nguoi viet home Đất Hà Tiên   Posted on: 12/15/2011 10:14:33 PMrao vat tren nguoi viet home Cuộc tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975   Posted on: 12/15/2011 8:53:12 PMrao vat tren nguoi viet home Chu Van An   Posted on: 12/15/2011 8:48:24 PM


rao vat nail salon