Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 7 năm 2012
Richardson   TX   75081  

 

Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 7 năm 2012

 • (F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens - con cái còn độc thân của người bảo lảnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào ngày 08 tháng 7 năm 2005 (08JUL05) trở về trước đang được xét phỏng vấn.
 • Spouses and Children, and Unmarried Sons and Daughters of Permanent Residents - Vợ/Chồng và Con (dưới 21), và Con cái độc thân (21 trở lên) của người bảo lãnh có thẻ xanh.
  • (F2A) Spouses and Children of Permanent Residents - Vợ/Chồng và Con (dưới 21) - Những hồ sơ nộp vào ngày 15 tháng 2 năm 2010 (15FEB10) trở về trước đang được xét phỏng vấn.
  • (F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents - Con cái độc thân (21 trở lên) của người bảo lãnh có thẻ xanh. Những hồ sơ nộp vào ngày 01 tháng 05 năm 2004 (01MAY04) trở về trước đang được xét phỏng vấn.
  • (F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens - Con cái có gia đình của người bảo lãnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào ngày 15 tháng 4 năm 2002 (15APR02) trở về trước đang được xét phỏng vấn.
  • (F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens - Anh Chị Em của người bảo lãnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào ngày 22 tháng 1 năm 2001 (22JAN01) trở về trước đang được xét phỏng vấn.

  Ghi Chú: những thông tin bên trên được dịch ra với tinh thần phục vụ cộng đồng, nếu có gì sai sót, xin quý vị gởi thư góp ý tại đây.

  Dịch và Tóm Tắt 1 Phần từ Nguồn English của TRAVEL.STATE.GOV

 
 
 
 
 

 Tin cũ hơn


rao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 6 năm 2012   Posted on: 6/5/2012 7:42:21 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 5 năm 2012   Posted on: 5/2/2012 8:41:23 AMrao vat tren nguoi viet home Thong tin thi quoc tich - Thông tin thi quoc tịch   Posted on: 4/10/2012 9:30:38 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 4 năm 2012   Posted on: 3/27/2012 3:01:18 PMrao vat tren nguoi viet home Thẻ Xanh - Đổi Thẻ Xanh - Gia Hạn Thẻ Xanh - Thẻ Xanh 10 Năm   Posted on: 2/22/2012 3:52:58 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 3 năm 2012   Posted on: 2/16/2012 4:19:18 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 2 năm 2012   Posted on: 2/16/2012 4:12:50 PMrao vat tren nguoi viet home Visa Bulletin For January 2012 - Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 1 năm 2012   Posted on: 2/16/2012 3:55:11 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng Vấn Visa Định Cư   Posted on: 12/29/2011 9:00:59 PM


rao vat nail salon