Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Ngày Hiền Mẫu ( Mother's Day ) Tại Hoa Kỳ
Richardson   TX   75081  

Từ Hội Văn Hóa Việt Nam Tại Anh Quốc

Mẹ ơi,
Nắng mưa càng đổ xuống đầu
Con đây càng hiểu giãi dầu mẹ mang.
QT

Ngày Hiền Mẫu (Mother's Day) do bà Anna Marie Jarvis khởi xướng tại thành phố Grafton, tiểu bang West Virgina, USA.

Vào năm 1914, Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ đã thông qua một bản nghị quyết và được Tổng Thống Woodrow Wilson ký nhận để chính thức thành lập Ngày Hiền Mẫu.

Ngày nay, đa số các quốc gia trên thế giới cũng tổ chức Ngày Hiền Mẫu hàng năm vào ngày Chúa Nhật thứ 2 của tháng 5.
rao vat nail salon