Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 4 năm 2012
Richardson   TX   75081  

Visa Bulletin For April 2012

 

Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 4 năm 2012

  • (F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens - con cái còn độc thân của người bảo lảnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào thời gian trước ngày 1 tháng 4 năm 2005 (01APR05) đang được xét phỏng vấn.
  • Spouses and Children, and Unmarried Sons and Daughters of Permanent Residents - Vợ/Chồng và Con (dưới 21), và Con cái độc thân (21 trở lên) của người bảo lãnh có thẻ xanh.
    • (F2A) Spouses and Children of Permanent Residents - Vợ/Chồng và Con (dưới 21) - Những hồ sơ nộp vào thời gian trước ngày 08 tháng 10 năm 2009 (08OCT09) đang được xét phỏng vấn.
    • (F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents - Con cái độc thân (21 trở lên) của người bảo lãnh có thẻ xanh. Những hồ sơ nộp vào thời gian trước ngày 15 tháng 1 năm 2004 (15JAN04) đang được xét phỏng vấn.
  • (F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens - Con cái có gia đình của người bảo lãnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào thời gian trước ngày 15 tháng 2 năm 2002 (15FEB02) đang được xét phỏng vấn.
  • (F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens - Anh Chị Em của người bảo lãnh có quốc tịch. Những hồ sơ nộp vào thời gian trước ngày 8 tháng 11 năm 2000 (08NOV00) đang được xét phỏng vấn.

Ghi Chú: những thông tin bên trên được dịch ra với tinh thần phục vụ cộng đồng, nếu có gì sai sót, xin quý vị gởi thư góp ý tại đây.

Dịch và Tóm Tắt 1 Phần từ Nguồn English của TRAVEL.STATE.GOVTin mới hơn


rao vat tren nguoi viet home Thong tin thi quoc tich - Thông tin thi quoc tịch   Posted on: 4/10/2012 9:30:38 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 5 năm 2012   Posted on: 5/2/2012 8:41:23 AMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 6 năm 2012   Posted on: 6/5/2012 7:42:21 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 7 năm 2012   Posted on: 7/11/2012 7:47:37 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 8 năm 2012   Posted on: 7/11/2012 7:56:43 PMrao vat tren nguoi viet home Hướng dẫn thi quốc tịch Mỹ   Posted on: 8/1/2012 12:18:59 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Việt   Posted on: 8/1/2012 12:30:33 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Anh   Posted on: 8/1/2012 12:35:49 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Việt   Posted on: 8/1/2012 12:41:35 PMrao vat tren nguoi viet home Hướng dẫn thi quốc tịch Mỹ   Posted on: 8/1/2012 12:45:08 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 9 năm 2012   Posted on: 9/25/2012 7:58:53 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 10 năm 2012   Posted on: 9/25/2012 8:04:08 PM
rao vat nail salon