Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Vợ Chồng Nông Phu
Fort Worth   TX   76007  

Có một anh nông dân mới cưới vợ xong đã có việc phải đi xa.
Cô vợ ở nhà chờ hoài không thấy về nên đã gởi cho chồng một lá thư,

nội dung như sau.


Đám ruộng hai bờ,ở đầu hông.
Lâu ngày không cấy,vẫn để không.
Nước non đầy đủ,cây xanh tốt.
Nhờ người cấy hộ,có được không.
Người chồng đọc xong,vội vàng trả lời.
Đám ruộng hai bờ,là của ông.
Cho dù chẳng cấy,vẫn để không.
Năm nầy không cấy,chờ mùa khác.
Nhờ người cấy hộ.....Chết với ông.!
Đọc thư của Chồng xong,cô vợ vội hồi âm.
Ruộng đã lâu ngày,vẫn để không.
Hạ đi,Xuân đến,sắp lập Đông.
Cỏ xanh cũng đã,gần héo úa.
Người ta cày giúp,chẳng tính công.
Người chồng vội hồi đáp.
Biết ruộng lâu ngày,vẫn bỏ không.
Cỏ dại um tùm.Mọc mênh mông.
Nhưng mà tụi nó,cày tệ lắm.
Kỷ Thuật thua ông...có biết không.?
**********
8/3/2012
Dạ lan (st)

 
rao vat nail salon