Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao


Thẻ Xanh - Đổi Thẻ Xanh - Gia Hạn Thẻ Xanh - Thẻ Xanh 10 Năm
Richardson   TX   75081  

The Xanh, Doi The Xanh, Gia Hạn The Xanh, The Xanh 10 Nam, Renew Green Card

Có 3 cách đổi thẻ xanh hay gia hạn thẻ xanh:

  1. Lấy hẹn online với Immigration Office bằng Info Pass hãy click chuột vào đây
  2. Gia hạn thẻ xanh trực tuyến (online) không cần đến Immigration Office click chuột vào đây
  3. Mẩu đơn renew thẻ xanh có tên là I-90, click chuột vào đây lấy đơn, điền và gởi đi.

GHI CHÚ: Những Đường link trên thỉnh thoảng sẽ bị thay đổi bởi Sở Di Trú, nhưng chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên, quý vị chỉ cần vào www.nguoiviethome.com tìm kiếm với từ khóa là "gia han the xanh".

USCIS

Tại Dallas, văn phòng sở di trú toạ lạc tại:

6500 East Campus Circle Drive IRVING, TX 75063Tin mới hơn


rao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 4 năm 2012   Posted on: 3/27/2012 3:01:18 PMrao vat tren nguoi viet home Thong tin thi quoc tich - Thông tin thi quoc tịch   Posted on: 4/10/2012 9:30:38 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 5 năm 2012   Posted on: 5/2/2012 8:41:23 AMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 6 năm 2012   Posted on: 6/5/2012 7:42:21 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 7 năm 2012   Posted on: 7/11/2012 7:47:37 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 8 năm 2012   Posted on: 7/11/2012 7:56:43 PMrao vat tren nguoi viet home Hướng dẫn thi quốc tịch Mỹ   Posted on: 8/1/2012 12:18:59 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Việt   Posted on: 8/1/2012 12:30:33 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Anh   Posted on: 8/1/2012 12:35:49 PMrao vat tren nguoi viet home Thi Quốc Tịch - Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Bằng Tiếng Việt   Posted on: 8/1/2012 12:41:35 PMrao vat tren nguoi viet home Hướng dẫn thi quốc tịch Mỹ   Posted on: 8/1/2012 12:45:08 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 9 năm 2012   Posted on: 9/25/2012 7:58:53 PMrao vat tren nguoi viet home Lịch Phỏng VẤn Visa Đoàn Tụ Tháng 10 năm 2012   Posted on: 9/25/2012 8:04:08 PM
rao vat nail salon