Người Việt Phục Vụ Người Việt

nvh
Good News You Must Know!
viet bao

Website: http://www.banthedao.org
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Richardson   TX   75081  

Website chinh thuc của ban thế đạo hải ngoại: http://www.banthedao.org/

 

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

 • Góp phần phổ truyền tinh hoa Giáo Lý Đại Đạo trên cản bản Tôn chỉ của "ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH".
 • Đề cao giá trị Đạo đức và Nhân bản, hoài bão về một "XÃ HỘI ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC".
 • Trên tinh thần "Vạn Giáo Nhứt Lý", đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn giáo bạn để cùng xiển dương tinh thần "TỪ BI - CÔNG BÌNH - BÁC ÁI" của Thượng Đế đối với nhân loại.
 • Phổ biến tin tức Đạo sự của các Cơ sở Đạo Cao Đài ở Hải ngoại và trong nước.

  Website Ban Thế Đạo mong tiếp nhận các bài vở nghiên cứu của Đồng Đạo, Quý Đọc giả và thân hữu với Chủ đề phù hợp với Mục đích và Chủ trương chung để cùng góp phần phục vụ Đạo Pháp, Nhân sinh và xã hội.

  Bài vở cho Website Ban Thế Đạo xin gởi về:

  Ban Thế Đạo Hải Ngoại/ Website

  3076 Oakbridge Dr.
  San Jose, CA.95121-1716

 • E-mail: thedaocd@yahoo.com

 • Website: http://www.banthedao.org
rao vat nail salon